Realizacja innowacji Ja i mój robot Photon w świecie emocji:

1. Moje emocje – rozpoznawanie i nazywanie emocji, rozwijanie umiejętności mówienia o swoich emocjach, rozwijanie samoświadomości w zakresie własnych emocji, nauka obsługi interfejsu Photon Badge

2. Sieć, przyjaciół – utrwalenie imion kolegów i koleżanek z klasy, współpraca w grupie, nauka obsługi interfejsu Photon Joystick