PLAN WYWIADÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2020 / 2021

Spotkania wychowawców/ nauczycieli  z rodzicami prowadzone będą w różnej formie: stacjonarnie w szkole, wirtualnie przez aplikację TEAMS lub indywidualnie (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Plan zebrań ze względu na sytuację epidemiologiczną może ulec zmianie.

LP DATA TEMAT
1 9 – 10 września 2020 organizacyjne
2 4 – 5 listopada 2020 Wyniki nauczania, sprawy bieżące
3 16 – 17 grudnia 2020 Analiza wyników nauczania
4. 25-29 stycznia 2021 Spotkania indywidulane z rodzicami klasy 1-7 – podsumowanie pracy
5. 28 stycznia 2021 Klasy ósme – procedury egzaminu, podsumowanie pracy
6. Marzec/kwiecień Wg potrzeb, ustalają wychowawcy
7. 24 – 25 maja 2021 Analiza wyników nauczania, sprawy bieżące
Wszyscy nauczyciele prowadzą raz w miesiącu konsultacje dla rodziców w wymiarze 1h (zegarowa);