PLAN WYWIADÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2021 / 2022

Spotkania wychowawców/ nauczycieli  z rodzicami prowadzone będą w różnej formie: stacjonarnie w szkole, wirtualnie przez aplikację TEAMS lub indywidualnie (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Plan zebrań ze względu na sytuację epidemiologiczną może ulec zmianie.

LP DATA TEMAT
1 7-8 września 2021

16 września 2021

organizacyjne klasy 6-8

organizacyjne klasy 1-5

2 Październik/ listopad 2021 termin ustala wychowawca klasy
Wyniki nauczania, sprawy bieżące
3 15-16 grudnia 2021 Analiza wyników nauczania
4. 24-28 stycznia 2022 Spotkania indywidualne z rodzicami klasy 1-7 – podsumowanie pracy
5. 27 stycznia 2022 Klasy ósme – procedury egzaminu, podsumowanie pracy
6. Marzec/ kwiecień 2022 termin ustala wychowawca klasy
Wg potrzeb, ustalają wychowawcy
7. 19-20 maja 2022 Analiza wyników nauczania, sprawy bieżące
Wszyscy nauczyciele prowadzą raz w miesiącu konsultacje dla rodziców w wymiarze 1h (zegarowa);