PLAN WYWIADÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2023 / 2024

4.09.2023 Zebranie organizacyjne w oddziale przedszkolnym
12.09.2023

16:00 klasy 1,2,3,4 budynek s

16:30 klasy 5 budynek s

17:30 klasy 6, 7, 8 budynek g

 

Zebrania organizacyjne
22.11.2023 godz. 16:00
Zebranie w oddziale przedszkolnym  – podsumowanie diagnozy wstępnej
14.12.2023

budynek „s” godz. 17:00

budynek „g” godz. 18:00

Zebrania klasowe

 

15.02.2024 Zebrania klasowe – podsumowanie pierwszego półrocza

Procedury egzaminu ósmoklasisty dla klas 8

23.05.2024

budynek „s” godz. 17:00

budynek „g” godz. 18:00

Zebrania klasowe
24.05.2024 godz. 16:30
Zebranie w oddziale przedszkolnym