PLAN WYWIADÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2022 / 2023

2.09.2022 Zebranie organizacyjne w oddziale przedszkolnym
15.09.2022 Zebrania organizacyjne w klasach 1-8
26.10.2022 Zebrania klasowe

budynek “s” godz. 17:00

budynek “g” godz. 18:00

8.11.2022 Zebranie w oddziale przedszkolnym
14.12.2022 Zebrania klasowe

budynek “s” godz. 17:00

budynek “g” godz. 18:00

1.02.2023

2.02.2023

3.02.2023

Spotkania indywidualne z rodzicami klasy 1-3

Spotkania indywidualne z rodzicami klasy 4-5

Spotkania indywidualne z rodzicami klasy 6-8

19.04.2023 Zebrania klasowe

budynek “s” godz. 17:00

budynek “g” godz. 18:00

19.05.2023 Zebrania klasowebudynek “s” godz. 17:00

budynek “g” godz. 18:00

26.05.2023 Zebranie w oddziale przedszkolnym
Co 4 tydzień Indywidualne godziny dostępności dla rodziców – do uzgodnienia z nauczycielami