GARŚĆ INFORMACJI O HISTORII SZKÓŁ W BOGUSZOWICACH OSIEDLU

Szkoła Podstawowa nr 18 w obecnym kształcie funkcjonuje w dwóch budynkach, które, historycznie rzecz ujmując, powstawały w różnym czasie, ale z przeznaczeniem na działalność szkolną, dydaktyczno – wychowawczą.

W latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku dynamicznie zaczęło rozwijać się osiedle robotnicze, które powstało przy kopalni „Jankowice”. Ze względu na szybki wzrost demografii zrodziła się potrzeba uruchomienia szkoły w Boguszowicach Osiedlu. W tym czasie dzieci z osiedla uczęszczały do szkoły w Starych Boguszowicach.

8 listopada 1954 roku zostaje uruchomiona Szkoła Podstawowa nr 2 w Boguszowicach Osiedlu, która tymczasowo mieści się w połowie bloku przy ulicy Emila Drobnego, równocześnie rusza budowa szkoły przy ulicy Żurawiej. Szkoła zostaje oddana do użytku społeczności lokalnej we wrześniu 1956 roku. W związku z tym, że uczniów szybko przybywa (na przełomie lat 50 i 60 szkoła liczy ponad 1600 uczniów) zapada decyzja o budowie drugiej szkoły – w 1964 roku do użytku zostaje oddana Szkoła Podstawowa nr 3.

W związku z reformą administracyjną i włączeniem Boguszowic Osiedla do Rybnika w latach 70-tych  zmienione zostają numery szkół i tak powstaje: Szkoła Podstawowa nr 17 oraz Szkoła Podstawowa nr 18. „Siedemnastka” nosi imię Anieli Krzywoń, natomiast „Osiemnastka” zwana przez społeczność osiedlową „nową szkołą” przyjęła imię Stanisława Kunickiego.

W roku 1999 zostaje wdrożona reforma edukacji, w wyniku której Szkoła Podstawowa nr 17 zostaje przekształcona w Gimnazjum nr 5, które będzie w przyszłości nosić imię Władysława Webera. Osiemnastka z kolei zostaje sześcioletnią szkołą podstawową, której zostanie nadane imię Jana Brzechwy.

Kolejny ważny moment to powołanie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 8 w Rybniku, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa nr 18 oraz Przedszkole nr 19 – w roku 2012.

Następny rok drastycznych reform oświaty to 2017 – efektem tego nauka w szkołach podstawowych zostaje wydłużona do ośmiu lat, a gimnazja zostają zlikwidowane. W naszej dzielnicy Gimnazjum nr 5 im. Władysława Webera zostaje włączone do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy i de facto przestaje istnieć, a szkoła podstawowa rozpoczyna swoją działalność w dwóch budynkach: przy ulicy Lompy – uczą się klasy młodsze, zaś przy ulicy Żurawiej – klasy starsze.

Ostatnie zmiany organizacyjne zostały wprowadzone 1 września 2019 roku – Uchwałą Rady Miasta został rozwiązany Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8, a Szkoła Podstawowa nr 18 oraz Przedszkole nr 19 stały się samodzielnymi jednostkami.

 

Dyrektorzy i kierownicy boguszowickich szkół:

Szkoła Podstawowa nr 2 / Szkoła Podstawowa nr 17:

1954 – 1958 Alojzy Malinowski
1958 – 1967 Antoni Nicpoń (Nowicki)
1968 – 1973 Kazimierz Rompalski
1973 – 1974 Antoni Nowicki
1974 – 1977 Jerzy Dudek
1977 – 1980 Walenty Kaczmarczyk
1980 – 1987 Marek Roloff
1987 – 1992 Elżbieta Gibowska – Potępa
1992 – 1995 Henryk Wypich
1995 – 1999 Maciej Kozakiewicz
1999 – 2000 Mirosława Wita

 

Szkoła Podstawowa nr 3 / Szkoła Podstawowa nr 18

1964 – 1984 Jakub Paszkiewicz
1984 – 1989 Walerian Czerwiński
1989 – 1991 Michalina Mróz
1991 – 2001 Zdzisław Dyrcz
2001 – 2012 Roman Pinoczek

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8 w Rybniku

2012 – 2017 Roman Pinoczek
2017 – 2019 Gabriela Chraboł

 

Gimnazjum nr 5 w Rybniku

1999 – 2001 Grażyna Rudowska
2001 – 2010 Krystyna Florek
2010 – 2015 Zenon Adamski
2015 – 2017 Gabriela Chraboł

Od 1 września 2019 dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 18 jest Gabriela Chraboł

 

  Pierwsza strona kroniki szkolnej z informacją o uruchomieniu pierwszej szkoły w Boguszowicach Osiedlu

Szkoła Podstawowa nr 2 – ulica Żurawia – w dniu przekazania budynku społeczności szkolnej, wrzesień 1956

Zdjęcie uczniów przed szkołą od ulicy Żurawiej – wrzesień 1956

Pierwsze zdjęcie grona pedagogicznego – rok 1955

Ostatnia klasa szkoły podstawowej w roku szkolnym 1955/56

Zdjęcie archiwalne – Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie archiwalne – Szkoła Podstawowa nr 2

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 17

Szkoła Podstawowa nr 3 w budowie, widok od ul Rajskiej (rok 1963/1964)

Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 – od ulicy Lompy,  rok 1964

Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 18 w latach 80-tych

Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 18 w roku szkolnym 1982/1983

 

Opracowała na podstawie kronik szkolnych Gabriela Chraboł