Instrukcja logowania ucznia do aplikacji Microsoft Teams

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO I DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

LP DATA WYDARZENIE
1. 1.09.2022 Rozpoczęcie roku szkolnego
2. 14.10.2022 Dzień Edukacji Narodowej
3. 11.11.2022 Święto Niepodległości
4. 23.12.2022 – 1.01.2023 Zimowa przerwa świąteczna
5. 6.01.2023 Święto Trzech Króli
6. 16.01.2023 – 29.01.2023 Ferie zimowe
7. 6.04.2023 – 11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna
8.
1.05.2023
Święto pracy
9. 3.05.2023 Święto Konstytucji
10. 23, 24, 25.05.2023 Egzaminy dla uczniów klas ósmych
11. 8.06.2023 Boże Ciało
12. 23.06.2023 Zakończenie zajęć dydaktycznych

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

  • 31 października 2022
  • 2 maja 2023
  • 23 maja, 24 maja, 25 maja 2023 /egzaminy dla klas 8/
  • 1 czerwca 2023
  • 9 czerwca  2023
  • 19 czerwca 2023

 

 LEKCJE I PRZERWY

PLAN AWARYJNY OBOWIĄZUJĄCY W CZASIE RYGORU SANITARNEGO:

BUDYNEK S BUDYNEK G
1.   8.00 – 8.45

2.   8.50 – 9.35

3.   9.40 – 10.25

4.   10.35 – 11.20 – I przerwa

                                        obiadowa

5.   11.35 – 12.20 – II przerwa

                                        obiadowa

6.   12.55 – 13.20 – III przerwa

                                        obiadowa

7.   13.35 – 14.20

8.   14.25 – 15.10

9.   15.15 – 16.00

 

1.   8.00 – 8.45

2.   8.50 – 9.35

3.   9.40 – 10.25

4.   10.35 – 11.20

5.   11.25 – 12.10

6.   12.15 – 13.00 – przerwa 

                                    obiadowa

7.   13.15 – 14.00

8.   14.05 – 14.50

9.   14.55 – 15.40