RYBNIK – IWANO-FRANKIWSK

Trudno dokładnie określić dzień, w którym zrodziła się idea współpracy Szkoły Podstawowej nr 18 w Rybniku ze Średnią Ogólnokształcącą Szkołą nr 3 w Iwano – Frankiwsku, najważniejsze jest to, że rozwija się i płynie z tego sporo dobrego.

W roku szkolnym 2017/2018 gościliśmy 5 nauczycielek z Ukrainy, które między innymi spotkały się z dyrekcją, nauczycielami i uczniami grupy projektowej. Określone wtedy zostały kierunki współpracy, a tematem, który miał łączyć nasze działania była wiedza o regionie. W tym czasie nasza szkoła zorganizowała konferencję pt. : „Regionalizm w szkole – aspiracje, afirmacje, agitacje – adnotacje absorbujące”.  Specjalnie na konferencję drobne upominki – kubeczki – przygotowała jedna z naszych uzdolnionych uczennic. Panie mogły również poznać nasze miasto, wzięły udział w spotkaniu z Prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą oraz Wiceprezydentem Wojciechem Świerkoszem. Z pewnością był to czas odkrywania kultury i tradycji Górnego Śląska, nieformalne spotkania z nauczycielami.

PROJEKT „JEST U NAS TAKA TRADYCJA…”

Tuż po zakończeniu zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019 przedstawiciele grona pedagogicznego udali się do Iwano – Frankiwska na zaproszenie Dyrekcji Szkoły nr 3; celem wizyty było podsumowanie działań oraz ustalenie projektu, który byłby kontynuacją współpracy. W trakcie wizyty miało miejsce spotkanie z nauczycielami i uczniami w szkole – uczestniczyć mogliśmy w koncercie wydanym na naszą cześć oraz w prelekcji uczniów na temat tradycji i geografii Karpat wschodnich i ich mieszkańców – hucułów. Uczennica szkoły oprowadziła naszą grupę po mieście, opowiadając o historii i ciekawych miejscach. Był to czas wielu rozmów z dyrekcją oraz nauczycielami szkoły, których serdecznie pozdrawiamy. Nowy projekt, który będzie realizowany od września 2019 roku to „Jest u nas taka tradycja…”