RADA RODZICÓW 2020/2021:

 Przewodniczący Rady Pan Adam Sieńko

 Zastępca przewodniczącego Rady – Pan Rafał Konsek

 Skarbnik – Pan Dawid Gumiński

 

Rada Rodziców ustaliła składkę w roku szkolnym 2020/2021 w wysokości 50 zł od rodziny.

Prosimy, by składki wpłacać skarbnikom klasowym /dopóki nie zostanie otwarty rachunek bankowy/