RADA RODZICÓW 2023/2024:

 Przewodniczący Rady Pan Adam Sieńko

 Zastępca przewodniczącego Rady – Pan Rafał Konsek

 Skarbnik – Pani Katarzyna Batycka

 

Szanowni Państwo, składka na rok szkolny 2023/2024 na Komitet Rodzicielski ustalona została w następującej wysokości:

100 zł – pierwsze dziecko w szkole

50 zł – drugie i kolejne dzieci w szkole. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie Rady Rodziców.