RADA RODZICÓW 2022/2023:

 Przewodniczący Rady Pan Adam Sieńko

 Zastępca przewodniczącego Rady – Pan Rafał Konsek

 Skarbnik – Pani Katarzyna Batycka

 

Rada Rodziców ustaliła składkę w roku szkolnym 2022/2023 w wysokości 50 zł od dziecka.

Prosimy, by składki wpłacać skarbnikom klasowym.