ZAKŁADKA DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 Zachęcamy do odwiedzenia strony, na której wiele ciekawych informacji dotyczących rybnickich szkół ponadpodstawowych oraz oferty na nowy rok szkolny (wystarczy kliknąć link):  Marzec rybnickiej edukacji

 

Drodzy Uczniowie, znajdziecie tu informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok 2022/2023:

–> Strona rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

–> Ulotka naborowa 2023

–>Nabór do szkół ponadpodstawowych 2023

–> Informator o zawodach w publicznych technikach i szkołach oraz liceach miasta Rybnika 2023


Warto również przejrzeć informator, który zawiera szereg interesujących informacji związanych z ofertą rybnickich szkół informator-szkoly-licea-rybnik-2022


Już niedługo rozpocznie się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Wszelkie informacje dotyczące szkół, naboru, programu naborowego będą umieszczane w tej zakładce. Odsyłamy do informacji znajdujących się na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol


 

Zachęcamy do lektury biuletynu

Biuletyn informacyjny RPPZ

W biuletynie znajduje się:

–      alfabetyczny wykaz zawodów

–      charakterystyka poszczególnych specjalności (zakres obowiązków, możliwości podjęcia pracy, przeciwwskazania zdrowotne, przedmioty nauczania na danym kierunku)

–      informacja, w jakich rybnickich szkołach można uzyskać dany zawód

–    zapotrzebowanie na kwalifikacje na rybnickim rynku pracy

     (barometr zawodów na 2018 r.)

–   recepta na wybór odpowiedniego zawodu

–    korzyści wynikające ze skorzystania z poradnictwa zawodowego oferowanego przez PUP
w Rybniku.

 https://ppprybnik.pl/druki-do-pobrania/send/2-druki-do-pobrania/15-biuletyn-informacyjny-rppz

 

 Zapraszamy na konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym mgr Izabela Muzyka – doradca zawodowy  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku, ul. Kościuszki 55

indywidualne konsultacje dla uczniów i rodziców: poniedziałki i czwartki godz.14.00-18.00

wymagane wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne lub mailowe

izabela.muzyka@ppprybnik.pl    tel. 32 422-39-35