ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

Koło zainteresow Prowadzący Termin Miejsce
Elżbieta Bastek-Brudzyńska(1h)  Szkolne koło UNICEF
Wtorek 

15.05 – 15.50,

S.12 budynekS 
Elżbieta Bastek-Brudzyńska(1h)  Szkolne koło PCK Wtorek 

15.50 – 16.35

S.12 budynek S
Zofia Paszenda (6h)  Teatr dla dzieci ( 2 grupy)  Poniedziałek: 

Grupa I klasy 1-3,  

godz. 12.10.-14.25, budynek S 

Grupa II klasy 4-8,  

godz. 14.30.-16.45, budynek S 

S.4 budynek S
Magdalena Makosz (4h)  Zajęcia taneczne Hip-Hop ( 2 grupy)  Poniedziałek 

14:00- 15:00 budynek

15:15 – 17:15 budynek

 

G sala gim.

S sala gim. 

Magdalena Materzok (1h)  Learn and play – koło języka angielskiego
Poniedziałek 

8:00 – 8:45

S.14 budynek S
Baron-Drozdek (2h)  Koło plastyczne z elementami ceramiki Czwartek  

16.30 – 18.00

S.28 budynekS
Aneta Gut (1h)  Koło dziennikarsko -medialne Środa 15.15-16.00   S.16 budynek S
 Aneta Gut (1h)  Koło informatyczne
Poniedziałek 15.15-16.00 

 

S.16 budynek S
Krzysztof Wołyński (1h)  Koło szachowe Piątek 14:05-14: 50
S. 15 budynekG
Barbara Skupień (1h)  Koło artystyczne dla klas 1-3 Środa 8.00 – 8.45 

 

S.11 budynek S
Bożena Pękowska (1h)  Gimnastyka artystyczna Piątek 15:45 – 16:30 

 

sala gim. S 
Stefania Widuch-Prusiewicz (1h)  Koło z fizyki Wtorek 7.10-7.55  

 

S.12 budynek G
Ewelina Rogalka (1h)  Gry i zabawy ruchowe -zajęcia ogólnorozwojowe dla klas 1-3
Piątek 14.15- 15.00 

 

sala gim. S 
Rafał Pietkun (1h)  Szkolne Koło Wolontariatu Poniedziałek 15:00 – 15:45 

Kl. 6-8

S.28 budynekG