W tym roku po raz pierwszy wszystko podczas akademii z okazji DEN wybrzmiało i zabrzmiało – bez problemów „sprzętowych” – nagłośnienie zakupione dzięki programowi rządowemu #Laboratoria Przyszłości – idealnie się sprawdziło. Wszystko mogliśmy uwiecznić cyfrowo – również dzięki wykorzystaniu sprzętu zakupionego z wyżej wymienionego programu.