TYDZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Zachęcamy do przejrzenia, przeczytania, zapoznania się… WARTO Z PEWNOŚCIĄ, BO PROBLEM DOTYKA CORAZ WIĘCEJ LUDZI:

ulotka-depresja-i-zdrowie-psychiczne

nfz_nr_5


 

PRAWO AUTORSKIE 

Tekst powstał na podstawie informacji ze stron: 

Źródła: 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/prawo-autorskie;3872617.html

https://www.ifirma.pl/blog/co-to-sa-prawa-autorskie.html

https://www.edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/3277-prawa-autorskie-co-wolno-w-szkole

 

„Prawo autorskie, część prawa własności intelektualnej zawierająca przepisy wydane z myślą o ochronie interesów twórców i dotycząca stosunków prawnych związanych z tworzeniem, korzystaniem z utworów i ich ochroną; w szerszym znaczeniu prawo autorskie obejmuje także uregulowania dotyczące tzw. praw pokrewnych (przyznanych m.in. artystom wykonawcom, producentom fonograficznym, nadawcom radiowym i telewizyjnym.); prawo autorskie obejmuje ogół uprawnień majątkowych i osobistych twórcy do stworzonego przezeń dzieła (znaczenie podmiotowe), m.in. prawo do autorstwa i do wyłącznego rozporządzania dziełem. Prawa osobiste twórcy nigdy nie wygasają i nie mogą zostać zbyte. Prawa majątkowe są zbywalne i dziedziczne; wygasają z upływem czasu określonego przepisami prawa, w Polsce trwają przez czas życia twórcy i z reguły 50 lat po jego śmierci lub opublikowaniu utworu (gdy prawa autorskie majątkowe przysługują osobie prawnej). Naruszenie praw autorskich pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną i karną. W Polsce od 1994 obowiązuje ustawa: „O prawie autorskim i prawach pokrewnych.” 

Prawa autorskie są: 

  • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), 
  • plastyczne,
  • fotograficzne,
  • lutnicze,
  • wzornictwa przemysłowego,
  • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
  • muzyczne i słowno-muzyczne, 
  • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,
  • audiowizualne (w tym filmowe).

Rodzaje praw autorskich: osobiste, majątkowe. 

O formach rozpowszechniania, korzystania z utworu, drukowania, nagrywania, publicznego wykonania, sprzedawania, odtwarzania udzielania licencji oraz pobranego wynagrodzenia decyduje autor. 

Przepisy prawa autorskiego pozwalają nauczycielom i uczniom na korzystanie z chronionych utworów bezpłatnie i bez konieczności uzyskania jakichkolwiek dodatkowych zgód właścicieli praw autorskich (twórców, wydawców) na kilka sposobów: tzw. dozwolony użytek edukacyjny, prawo cytatu oraz w ramach imprez szkolnych. 


BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA RODZICÓW!


Zachęcamy do zapoznania się z broszurą dla rodziców:

„Dzieci w wirtualnej sieci – jak chronić dziecko przed zagrożeniami cyfrowego świata”

broszura_dzieci-w-wirtualnej-sieci_2021

 


Bardzo serdecznie  zapraszamy RODZICÓW do wzięcia udziału w webinarium online:

12.05.2020r. o godz. 15:00 

 Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób o nią zadbać?

Link do spotkania:

https://www.youtube.com/watch?v=68cvKg7U8UM&feature=youtu.be

 


 

KLIKAMY I CZYTAMY

– CIEKAWE ARTYKUŁY DLA RODZICÓW O WYCHOWANIU DZIECI I NIE TYLKO:

Wskazówki dla współczesnych rodziców:

tutaj kliknij http://topniusy.eu/tragedia-naszych-dzieci-o-ktorej-nikt-nie-mowi/?fbclid=IwAR1JMEafW6JCtfITx1UdzsbNJix7GB7bquP3AK4nFKI3HY_whXIAH-mlrfo

 

Młodzi w sieci. Nałóg w zasięgu kciuka – raport Fundacji Dbam o mój z@sięg:

 

Dzieci powinny być szczęśliwe

 

Dlaczego twoje dziecko nudzi się w szkole, łatwo się denerwuje i nie ma prawdziwych przyjaciół